Vietnam HR Summit 2019 - Promotion codes for active VNHR members

7/5/2017 9:32:13 AM / By: Administrator

Ctrl + F and find your active email. This email is your Promotion code. One time valid only.

PROMOTION: Standard Package: discount 1,000,000VND | Upgrade Package: discount 1,500,000VND
MỨC GIẢM: Gói Cơ bản: giảm 1,000,000đ | Gói Nâng cao: giảm 1,500,000đ

Individual Membership: Ctrl + F and find your Promotion code (either your email account/ Membership code)

Hội viên Cá nhân, Email đăng ký tài khoản Hội viên của anh chị Hoặc Số thẻ Hội viên chính là Mã giảm giá.

Corporate Membership: kindly contact us at membership@vnhr.vn for your specific Corporate PROMOTION CODE.
Hội viên Doanh nghiệp, vui lòng liên lạc membership@vnhr.vn để nhận Mã giảm giá riêng cho Doanh nghiệp trước khi đăng ký.